Hva er integralterapi

Når psykoterapi og healing går hånd i hånd. 

Integralterapi har sitt utspring i hjertehealing og er utviklet av Trine Bjørgan Høiberg. Det har stort fokus på dysfunksjonen, (Det som gikk galt) i barne- og ungdomsårene, da dette er hoved arbeids området hos de som søker behandlingsformen, men også andre livskriser og traumer man blir utsatt for i voksenlivet, kan få hjelp med denne behandlingsformen.Terapien er årsaks orientert.

Integral: Det betyr at noe som er splittet el gått i stykker, er ført sammen til en harmonisk helhet.

Psykologi: Betyr læren om skjel/ånd, Logi er lære, psyke er ånd/sjel.

Integralterapi er psykoterapautisk metode, som baserer seg på en psykologisk modell, som favner hele mennesket inkludert deres åndelige dimensjon og omtales gjerne som en holistisk psykologi. 

Det meste av terapien foregår på benk og det brukes musikk, for å nå inn i ditt emosjonelle følelseslag og er med på å lade det kjærlige rom omkring deg.

Våg å være sårbar, for i din sårbarhet, henter du din sanne styrke, ha tålmodighet med deg selv. ❤

Det overordnede formålet med terapien er å frigjøre dine ekte livsuttrykk, så du kan være mer kraftfull, samlet, skapende og ekte, en som våger å leve i mer harmoni. 

                                        🙏❤