Hva er regresjon

Regresjonsterapi tar utgangspunkt i glemte opplevelser som er lagret i underbevisstheten, disse opplevelsene kan komme fra barndommen, tiden før fødsel, eller fra tidligere liv. 

Man må ikke tro på reinkarnasjon, for at denne terapien skal virke, jeg tar utgangspunkt i at sjelen kommer tilbake til livet på jorden, gang etter gang for å arbeide videre med bestemte temaer. Kroppen og sinnet bærer åpenbart på minner, om hendelser og inntrykk som kan gi psykiske og fysiske utslag eks: Frykt for trange innestengte rom, kan skyldes at du kan ha sittet i fengsel, i et tidligere liv. Eller du har frykt for dypt vann ,være i båt, kansje du har druknet i et tidliger liv osv. Ofte er det vanskelig, eller umulig å forklare disse psykiske og fysiske symptomene utfra det livet du lever nå. Regresjonsterapi kan hjelpe deg til å finne en slik forståelse, du kan forsone deg med situasjonen du ikke forsto, få lindring fra spenninger og symptomer tilgi og forstå det du kan ha et vanskelig forhold til nå. 

Har du psykiske problemer er det ikke anbefalt å foreta en Regresjonsterapi.